RAINBOWDECOR EXPERT
สินค้ากระเบื้องยางประเภท LVT SPC และพรม

นโยบายการรับประกันสินค้า

Rainbow Decor Expert เป็นผู้จัดจำหน่ายกระเบื้องยาง พรมแผ่น และอุปกรณ์ตกแต่งเข้าชุดที่ผ่านการรองรับคุณภาพจากองค์กรชั้นนำ

โดยผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ด้วยเทคนโลยีที่ก้าวหน้าช่วยให้ลายของพื้นกระเบื้องยางมีความคมชัด

ทั้งนี้เรามีทีมให้คำปรึกษาก่อนการติดตั้ง และช่างติดตั้งผู้ชำนาญช่วยให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งบริการหลังการขายที่เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ทุกท่านในการบริการของเรา ความงพใจสูงสุดของลูกค้คือ ความภูมิใจของเราโปรดศึกชาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้

ระยะเวลาการรับประกัน

1. สินค้าประเภทกระเบื้องยาง LVT SPC และพรม 10 ปี

2. สินค้าประเภทพรมทุกชนิด 1 ปี

3. การติดตั้งสินค้าทุกประเภท 6 เดือน

เงื่อนไขที่ครอบคลุมการรับประกันสินค้า

1. สินค้ลุดลอก (ยกว้น รอยถลอกหรือรอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้งาน) มีการดของสีอย่างรุนแรง หรือสีเพี้ยนอย่างเห็นได้ชัด(ยกเว้นสีซีดตามอายุไขการใช้งาน)

2. สินค้าเสื่อมสภาพ หรือเสียหายจากการขนส่ง และการผลิต เปลี่ยนสินค้าให้ทันที (กรณียังไม่ได้ทำการติดตั้ง)

3. การรับประกันสินคำนับจกวันที่ซื้อสินค้า และการรับประกันการติดตั้งนับจากวันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ

4. เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือ ซ่อมแชม หกสินค้าเสียหายจากการติดดั้งโดยทีมช่างของ Rainbow Decor Expert โตยขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้อยู่

ในตุลยพินิจของ Rainbow Decor Expert โดย Rainbow Decor Expert จ:เป็นผู้รับผิดชอบคำใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า

5. ในกรณีไม่สามารถจัดหาวัสดุหอชื้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม ขอสงวนสิทในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

6. ในกรณีที่สินค้ของท่านได้รับการเปลี่ยน หรือซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลตามเติม โดยนับจากวันที่ซื้อ เท่านั้น

7. การพิจารณาตามเงื่อนไขภายในของ Rainbow Decor Expert ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทย เท่านั้น

กรณีต่อไปนี้ นอก  ข่ายการรับประกัน

ก่อนการติดตั้ง

1. สินค้ทุกประเภทที่ขายตามสภาพ Clearance Sales และสินค้ตัวอย่างใน Showroom

2. ในกรณีที่ซื้อสินค้แล้วไม่ได้ทำการติดตั้งทันที ตัวสินค้าเกิดความเสียหาย สีซีดผิดปกติ มีรอยขีดข่วน รอยเปื้อนและคราบสกปรก หรือสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ม่สมบูรณ์ เนื่องมาจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ทางบริษัทยอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

3. สำหรับกระเบื้องยางประเภท LVT ก่อนการติดตั้งไม่ได้มีการนำกระเบื้องไปพักว้ยังสถานที่ที่จ:ทำการติตตั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

4. ก่อนการติดตั้งวัดค่าความชื้นได้ค่าเกิน 8% ลูกค้ายินยอมให้ทำการติดตั้ง

5. กรณีแจ้งเคลม ค่าความขึ้น ณ วันที่แจ้งเ เคลมไม่ตรงกับคำความขึ้น ณ วันที่ติดดั่ง

6. การหลุดร่วงตามปกติของเส้นใยสินค้าประเภทพรม

7. กรณีไม่ได้ใช้บริการติดตั้งจากช่าง Rainbow Decor Expert จะรับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากตัวสินค้าเท่านั้น

อยู่ในระหว่างการติดตั้งหรือติดตั้งแล้วเสร็จ

1. สินค้าชำรุด หรือเกิดคราบสกปรก เนื่องมาจากการขาดการบำรุงรักบาที่ถูกต้องจากผู้ใช้งาน

2 การติดตั้งสินค้าบนพื้นที่ที่ไม่หมาะกับการใช้งาน เนื่องมาจากความต้องการของลูกค้า เช่น บริเวณชั้น 1 ของอาดาร (เฉพาะสินค้าที่ติดตั้งด้วยวิหากาว),

บริเวณภายนอกอาคาร หรือ พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่ากำหนด

“*หมายเหตุ : 1. กระเบื้องยาง ประเภททากาว ติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -I5 องศาเซลเซียส หรือ สูงกว่า +40 องศาเซลเซียส

2. กระเบื้องยาง ประเภท Click Lock ติดตั้งในบริวณที่มีอุณฑภูมิต่ำกว่า -เ5 องศาเซลเซียส หรือ สูงกว่า *35 องศาเซลเชียส

3. ปัญหาจากการเตรียมพื้นที่ ไม่เหมาะสม

4. หลังการติดตั้งไม่ได้ฟักพื้นที่เว้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง่ ก่อนนำสิ่งของ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามาวางในพื้นที่

5. รอยตำหนิจากการกตทับของเฟอร์นิเจอร์, ใช้งานสินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติของตัวสินค้า

6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ

7. การเสื่อมสภาพและสิกหรอตามธรรมชาติ หรือ ตามอายุไขการใช้งาน

8. เอกสารรับประกัน หรือใบเสร็จสูญหาย

9. ความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้น ระหว่างภาพสินค้าทางว็บไซ โปสเตอร์,แผ่นพับ,ใบปลิว.โบรชัวร์,คตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของRainbow Decor Expert กับสินค้าจริงที่ได้รับ