Simple Laying Patterns

The quick, easy way to design your floor.

เลือกกระเบื้องยางลายไม้ หรือกระเบื้องยางลายหินแบบที่คุณชื่นชอบ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ของคุณให้มีความเรียบง่าย สง่างาม หรือสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสาน สี ขนาด และการออกแบบให้เข้ากับพื้นที่ของคุณเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์ของ Rainbow มีมากมายสามารถนำมาจัดวางเข้าร่วมกันได้ซึ่ง ซึ่งจะช่วยดึงความโดดเด่นของกระเบื้องยางขึ้นมาด้วยการจัดวางตามแบบต่าง ๆ ที่คุณชื่นชอบ รวมถึงสร้างความงดงามให้กับพื้นของคุณ

3 easy steps to creating your ideal floor:

เลือกลวดลายการปูพื้นมาตรฐานของเรา
ขนาดแผ่นกระเบื้อง 305 x 610 mm
เลือกขนาดแผ่นกระเบื้องหรือแผ่นไม้ของคุณ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้

Simple Laying Patterns