ในการเลือกใช้กระเบื้องปูพื้น ทั้งภายในและภายนอกในส่วนต่างๆ นั้น มีความต้องการ และข้อควรคำนึงแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ไม่ว่าจะในพื้นที่ใด การคำนึงถึงความปลอดภัยขณะใช้งาน ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและขาดไม่ได้ โดยเฉพาะในบ้านที่มีเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ “ค่ากันลื่น” ของพื้นกระเบื้องจึงเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้กระเบื้องได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


ค่ากันลื่น (Slip Resistance) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ค่า R เป็นค่าที่ใช้วัดคุณสมบัติการกันความลื่นของพื้นผิววัสดุแต่ละประเภท ได้มาจากการทดสอบ Ramp Test โดยการปูกระเบื้องบนทางลาดชันในระดับองศาที่ต่างกัน เพื่อทดสอบความหนืดของพื้นผิวกระเบื้อง ซึ่งถ้าหากองศาความลาดชันเพิ่มขึ้น ระดับของค่า R ของแต่ละพื้นผิวจะสูงขึ้นตามไปด้วยโดยมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น มาตรฐานเยอรมนี DIN 51130 และมาตรฐานของออสเตรเลีย AS 4586-2013 จะวัดค่ากันลื่นโดยใช้ค่า R (R Value) มีระดับตั้งแต่ R9 – R13 ยิ่งตัวเลขมากจะยิ่งกันความลื่นได้มาก


โดยมีการแบ่งระดับของค่า R ตามองศาและพื้นที่การใช้งาน ดังนี้
– R9 เป็นค่าต่ำสุดสำหรับเลือกใช้กระเบื้องที่มีความหนืดในการปูพื้นที่ 3-10 องศา สำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะโซนแห้งทั่วไป เช่น ห้องโถง ทางเดิน
– R10 เป็นค่าสำหรับการเลือกใช้กระเบื้องในบริเวณที่ต้องเปียกน้ำ ในระดับความหนืดของพื้นที่ที่ 10-19 องศา เช่น ในห้องน้ำ โรงรถ ที่จอดรถ
– R11 เป็นค่าที่ระบุสำหรับความหนืดในระดับ 19-27 องศา เพื่อเลือกพื้นผิวสำหรับพื้นที่ภายนอก เช่น บริเวณทางเข้าภายนอก บันไดนอกตัวอาคาร ที่จอดรถนอกอาคาร บริเวณรอบสระว่ายน้ำ พื้นห้องน้ำผู้สูงอายุ
– R12-13 เป็นค่าความหนืดที่ 27-35 องศา เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเลือกพื้นผิว สำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันมาก เช่น พื้นที่ลาดชันสูง พื้นที่ที่มีคราบไขมันและความมัน เป็นต้นจะเห็นได้ว่าค่ากันลื่นที่แตกต่างกันจะเหมาะกับลักษณะการใช้งานในพื้นที่ที่แตกต่างกันไป กระเบื้องซีรีย์ Tempest by ME นั้นสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานสำหรับพื้นที่ลักษณะต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม เพราะมีค่ากันลื่นตั้งแต่ R10 สำหรับผิว Natural ไปจนถึง R12 สำหรับผิว Rough ซึ่งเหมาะกับการใช้งานได้อย่างลงตัวทั้งภายในและภายนอก

Rainbow Decor Expert