ขั้นตอนที่1 การตรวจสอบพื้นเดิมและการเตรียมพื้นเดิมก่อนการติดตั้ง ตรวจสอบพื้นเดิมว่ามีความแข็งแรงของผิวหน้าเพียงพอหรือไม่เพื่อเตรียมสภาพผิวก่อนการติดตั้ง

พื้นกระเบื้องและพื้นไม้ปาร์เก้

ให้ตรวจสอบว่าพื้นกระเบื้องเดิมและพื้นไม้ปาร์เก้เดิม มีปัญหาการหลุดร่อนหรือขยับตัว ถ้าหลุดร่อนให้ทำการรื้อแผ่นที่หลุดร่อนออกแล้วทำการติดตั้งใหม่ เลือกใช้กระเบื้องและพื้นไม้ปาร์เก้เก่าในการติดซ่อมแซม ลายและสีอะไรก็ได้ที่ราคาถูก เพราะยังไงเราก็ติดพื้นไม้ทับอยู่ดี มั่นใจว่ามีสภาพแข็งแรงพอที่จะปูพื้นไม้ทับ

พื้นปูนขัดมัน ให้ทำการตรวจสอบทั้งความแข็งแรงและระดับของพื้น ตรวจสอบรอยร้าวและการกระเทาะของผิวหน้า ตรวจสอบระดับของพื้นว่าเป็นระดับเดียวกันทั้งผืนไม่มีสูงต่ำ การซ่อมแซมให้ใช้ปูนกาวในการซ่อมแซมซึ่งจะมีความเหนียวยึดติดกับพื้นเดิมได้ดี

ความแข็งแรงของผิวหน้าก่อนปูพื้นไม้มีความสำคัญ เพราะถ้าเราปูพื้นไม้ทับลงไปโดยผิวหน้าไม่แข็งแรง พื้นไม้จะมีการหดตัวและมีเสียง ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการรื้อและแก้ไขอีกครั้ง

วิธีที่นิยมใช้คือใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือวีว่าบอร์ดปูทับพื้นเดิมก่อนการติดตั้งพื้นไม้ วิธีนี้อาจเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการซ่อมแซมเพราะต้องปูสมาร์ทบอร์ดและวีว่าบอร์ดทับพื้นเดิมทั้งผืน แต่พื้นจะมีความเรียบและได้ระดับกว่างานซ่อมแซม การเตรียมพื้นทำได้ง่ายและมีความรวดเร็วมากกว่า