วิธีปูพื้นกระเบื้องยาง LVT

อุปกรณ์

กระเบื้องยางลายไม้ Rainbow
กาว (ชนิดติดกระเบื้องยาง)
แปรงทาสี เบอร์3 และ 4
คัตเตอร์ ตลับเมตร และไม้บรรทัด
เกรียงปากแบน
ผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด

ปรับพื้นปูนให้เรียบ ก่อนติดกระเบื้องยางใหม่ ทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อย

จากนั้นใช้แปรงทากาวลงที่พื้นปูน และด้านหลังกระเบื้อง

วางกระเบื้องยางเรียงชิดผนังให้เสมอกัน ทุกแผ่น เรียงสลับสั้นยาวไปเรื่อยๆ พร้อมกดให้แนบกับพื้นให้แน่น

ขณะเดียวกันใช้ผ้าชุบน้ำ พอหมาดค่อยๆเช็ดรอยกาว ที่เลอะไปพร้อมกันด้วยเรียงต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์

ตกแต่งขอบด้วยตัวจบ ทำให้ไม่เกินรอยต่อระหวางพื้นและผนัง